qr code

團隊

WechatIMG75

北京办事处团队(从左到右)

項目總監:李黎

行政及財務經理:胡瑪莉

高級項目經理:陳泉

會長:曹其真

項目經理:秦思瑜

北京辦事處主任:陳函思

項目經理:翟希婷

Top